Kapat

Epal'de Ara

Site içerisinde yer alan haberleri, etkinlikleri, ürünleri ve üyeleri arama yaparak daha kolay erişebilirsiniz.
Aramak istediğiniz kelimeyi yazıp enter'a basın veya mikrofon simgesine tıklayıp, sesli arama yapın.

Haberler
  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETMELİĞİ'ne EPAL GÖRÜŞÜ

Yayın Tarihi: 15, Kasım 2023 Çarşamba 11:20


AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN 21 Kasım 2023 TARİHLİ AVRUPA PARLAMENTOSUNDA GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN EPAL GÖRÜŞÜ


21 Kasım 2023'te Avrupa Parlamentosu, ambalajların yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini teşvik etmeyi amaçlayan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği (PPWR) teklifini görüşecek.

Avrupa Palet Birliği e.V. (EPAL), neredeyse tüm AB ülkelerinde 1.600'den fazla lisans ortağı ve ulusal birlik ile uluslararası bir dernek olarak bu hedefleri ve PPWR'yi desteklemektedir. EPAL Euro paletlerinin açık EPAL palet havuzunda yeniden kullanılması, onlarca yıldır işleyen döngüsel ekonominin örnek bir örneği olmuştur ve halihazırda PPWR gerekliliklerinin çoğunu karşılamaktadır.

Şu anda dolaşımda olan 650 milyonun üzerinde EPAL Euro paleti bulunmaktadır ve bunlar %100 geri dönüştürülmeden ve ağaç talaşları sunta gibi diğer ürünlerin yapımında kullanılmadan önce ortalama 7 yıl boyunca kullanılmakta, onarılmakta ve değiştirilmektedir.

Bununla birlikte, Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi'nin (ENVI) raporu, PPWR'de, özellikle plastik ambalajla karşılaştırıldığında EPAL paletler gibi ahşap taşıma ambalajları için önemli bir dezavantaja yol açan çeşitli değişiklikler içermektedir. Bu durum gelecekte daha fazla plastik palet ve daha az ahşap palet üretilip kullanılması riskini doğurmaktadır.

Bu sonuç, PPWR'nin plastik ambalaj ve plastik atıkların azaltılması amacına açıkça uymuyor. Ahşap paletlerin dezavantajları aynı zamanda açık EPAL Euro palet havuzunu da dolaylı olarak dezavantajlı duruma düşürmektedir; bu da PPWR'nin daha sonraki hedefini - döngüsel ekonomi ruhuyla ambalajın yeniden kullanımını teşvik etme - durumunu etkileyecektir.

Bu nedenle EPAL, Avrupa Parlamentosu üyelerine bir bildiriyle seslendi ve onlardan, yüksek kaliteli geri dönüşümü tanımlarken ve geri dönüşümün kalitesini değerlendirirken yenilenebilir hammadde olan ahşabın özel özelliklerini dikkate almalarını istedi:

- Ahşap; fosil hammaddelerin aksine, işlenmesi iklimi kirletmeyen ve zarar vermeyen yenilenebilir bir hammaddedir.
- Ahşap EPAL paletler uzun yıllar yeniden kullanılmaktadır. Bu durum, plastik ambalajların tek kullanımdan sonra geri dönüştürülmesinden daha iyidir.
- Ahşap ambalajların geri dönüşümünden elde edilen talaşlar özellikle inşaat ve mobilya sektöründe uzun ömürlü ürünler olarak kullanılan sunta üretiminde kullanıldığı gibi, takoz olarak paletlerde kullanılmaktadır.
- EPAL palet gibi ahşap ambalajlar hiçbir kalıntı bırakmadan %100 geri dönüştürülebilir (sıfır atık geri dönüşümü/ zero-waste-recycling) ve böylece çevreyi korur.

 

EPAL, görüşünü Avrupa Parlamentosu Üyelerine göndermenin yanı sıra bir basın açıklaması da yayınladı:

AB Parlamentosu Çevre Komitesi'nin PPWR'de geri dönüşümün tanımlanmasına yönelik teklifi, ahşap gibi doğal malzemelerden yapılan sürdürülebilir ambalajları dezavantajlı duruma düşürmektedir


Düsseldorf, 13 Kasım 2023

Avrupa Parlamentosu ENVI komitesinin Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği (PPWR) hakkındaki raporunda yer alan yüksek kaliteli geri dönüşüm tanımı, plastik ambalajları ahşap ambalajlara tercih etmektedir. Bu durum daha fazla plastik ambalaja yol açacak ve dolayısıyla PPWR'nin plastik ambalaj ve plastik atıkları azaltma hedefiyle çelişecektir.

EPAL ve Avrupa kereste endüstrisi, Avrupa Parlamentosu'nun 20 Kasım 2023 tarihinde almayı planladığı karara temel teşkil edecek olan 18 Ekim 2023 tarihli Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğine (PPWR) ilişkin ENVI raporunda yer alan yüksek kaliteli geri dönüşüm tanımına dair ciddi endişelerini dile getirmektedir.

Bernd Dörre, EPAL Genel Müdürü:
"EPAL, Avrupa Komisyonu tarafından PPWR taslağı ile takip edilen sürdürülebilirlik hedeflerini tamamen desteklemektedir. EPAL paletleri, sıfır atık olarak geri dönüşümü de dahil olmak üzere sürdürülebilir ambalajlama gereksinimlerinin tümünü karşılayan doğal ve yenilenebilir bir hammadde olan ahşaptan üretilmektedir. Dolaşımdaki 650 milyondan fazla EPAL Euro paleti ile açık EPAL palet havuzu, işleyen bir döngüsel ekonomide ambalajın yeniden kullanımının en iyi örneğidir. Bu da EPAL'in PPWR gerekliliklerinin çoğunu halihazırda yerine getirdiği anlamına gelmektedir. Ancak Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi'nin (ENVI) önerisi, EPAL paletleri de dahil olmak üzere ahşap ambalaj ve nakliye ambalajlarını dezavantajlı duruma düşürmektedir."

EPAL, ENVI Komitesi'nin raporundaki "yüksek kaliteli geri dönüşüm" tanımını eleştirdi
ENVI raporuna göre, bir ambalaj malzemesi, ancak geri dönüştürülmüş malzeme, aynı veya benzer şekilde kullanılabiliyorsa "yüksek kalitede geri dönüştürülmüş" olarak kabul edilir. Bu tanım, geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi kullanımını yeni ambalaj üretimi ile sınırlandırmaktadır. Buna karşılık, paletler gibi ahşap ambalajların geri dönüşümünden elde edilen talaşlar, paletlerin sunta blokları gibi yeni ambalaj malzemeleri için sadece kısmen kullanılabilir. Ağaç yongalarının büyük bir kısmı ise inşaat ve mobilya endüstrisinde kullanılan yonga levhaların üretiminde kullanılmaktadır.
Ahşap geri dönüşüm malzemesinin uzun ömürlü uygulamalara ve ürünlere dönüştürülmesi yoluyla yapılan bu "ileri dönüşüm", Avrupa Yeşil Anlaşması ve AB Ormancılık Stratejisi 2030 uyarınca ahşap kullanımının kademeli ilkesiyle uyumludur. Bu nedenle ENVI Komitesi'nin önerisinin sürdürülebilirliğin bu temel ilkesini kısıtlaması anlaşılır bir durum olmaktan çıkmaktadır.
 
Bernd Dörre, EPAL Genel Müdürü:
"Yonga levhalar mobilya ve yapı malzemeleri üretiminde önemli bileşenlerdir. 2022 yılında Avrupa'da yonga levha üretmek için 9 milyon ton atık ahşap kullanılmış olup, bu miktar yonga levha endüstrisinin kullandığı hammaddenin %43'ünü temsil etmektedir. Bu durum, halihazırda PPWR ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nın hedefleriyle tamamen uyumludur. ENVI Komitesi'nin önerisi, yonga levha endüstrisine mükemmel bir şekilde işleyen bu hammadde akışını büyük ölçüde kısıtlayacak ve kesintiye uğratacaktır."

Geri dönüştürülmüş malzemenin sektörler ve ürünler arası kullanımı, geri dönüşümü ‘kapalı döngü geri dönüşüm/ Closed-loop-Recycling’ ile sınırlamaktan daha iyidir
Ambalaj malzemelerinin geri dönüşümünün teşvik edilmesi, yapılması gereken doğru şeydir ve EPAL bunu tamamen desteklemektedir. Ambalaj tasarımının, endüstride geri dönüştürülmüş malzemeye somut bir ihtiyaç olduğunu dikkate alması (geri dönüşüm için tasarım/ Design for Recycling) önem taşımaktadır. Geri dönüştürülmüş malzeme ancak talep olması halinde istenmekte ve ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu talep, kapalı döngü geri dönüşümün kısıtlanmasında olduğu gibi kısıtlanmamalıdır.

Bernd Dörre, EPAL Genel Müdürü:
"Döngüsel ekonomi sistemleri ve kapalı döngü geri dönüşüm sistemleri, ancak ürünler veya ikincil hammaddeler başka endüstrilerde veya başka ürünler için de kullanılabiliyorsa başarılı ve sürdürülebilirdir. Açık EPAL Euro palet havuzu bunun en iyi örneğidir. EPAL paletlerin yüksek kalitesi ve standartlaştırılmış boyutları, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarındaki tüm şirketlerin ve sektörlerin lojistik sistemlerinde kullanılmalarına olanak tanır. EPAL Euro paletlerin bu evrensel kullanım olanağı, büyük uluslararası talebin ve dolayısıyla EPAL Euro paletlerin uzun yıllardır süregelen değişiminin temelini oluşturmaktadır."

Kapalı döngü geri dönüşüm (Closed-loop-recycling) ahşap ambalajları olumsuz etkilemektedir. Bu durum daha fazla plastik ambalaja yol açacak!.
Yüksek kaliteli geri dönüşümün tanımı, ambalaj ücretlerinin gelecekteki değerlendirmesi için merkezi bir öneme sahiptir. ENVI raporundaki yüksek kaliteli geri dönüşüm tanımına göre, ahşap ambalajlar en iyi ihtimalle C performans seviyesine ulaşabilir. Bu da ahşap ambalajlar için plastik ambalajlara kıyasla daha yüksek ambalaj ücretleri anlamına gelir ve dolayısıyla plastik ambalaj kullanımını desteklemektedir.

Bernd Dörre, EPAL Genel Müdürü:
"ENVI komitesinin ambalaj atıklarının yeni ambalaj üretimi için kullanılması gerektiği yönündeki fikri, plastik ve tüketici ambalajları söz konusu olduğunda, anlaşılabilir. Bununla birlikte, EPAL Euro paletleri günümüzde %100 geri dönüştürülmektedir, böylece hiçbir ambalaj atığı oluşmamaktadır. Taşıma ambalajları alanında, ahşap ambalajlar üzerindeki ek mali yük, plastik ambalajları ve plastik atıkları azaltmak yerine sadece daha fazla plastik ambalaja yol açacaktır. Bu durumun PPWR'nin temel hedefi olan plastik ambalaj ve plastik atıkların azaltılmasına ters düştüğü açıktır."
 

PPWR'de belirli ambalaj özelliklerinin dikkate alınmaması
ENVI Komitesi'nin raporundaki yüksek kaliteli geri dönüşüm tanımı, çevrenin korunması ve ambalaj lojistiğinin sürdürülebilirliği açısından ahşabın belirli özelliklerini dikkate almamaktadır. Bunun nedeni, PPWR'nin ambalajın amacını ve malzemesini dikkate almayan "her şeye uyan tek kalıp/ One-Size-Fits-All" yaklaşımıdır. Geri dönüşümün kalitesi belirlenirken, ambalajın daha önce bir yeniden kullanım sisteminin parçası olup olmadığı da dikkate alınmamaktadır.

Bernd Dörre, EPAL Genel Müdürü:
"Yüksek kaliteli geri dönüşüm tanımında malzemenin sürdürülebilirliğinin dikkate alınmaması, ahşap gibi doğal ve sürdürülebilir malzemeleri olumsuz etkilemektedir. Yüksek kaliteli geri dönüşümün kapalı döngü geri dönüşümle sınırlandırılması bu dezavantajı daha da kötüleştirmektedir. Aynı zamanda, EPAL paletlerinin yıllarca yeniden kullanımının dikkate alınmaması, işleyen bir döngüsel ekonominin en eski örneklerinden biri olan açık EPAL Euro palet havuzunu doğrudan olumsuz etkilemektedir. Tüm bunlar PPWR'nin ve özellikle de Avrupa Yeşil Anlaşmasının hedefleriyle çelişmektedir."

Yalnızca geri dönüşüm yerine yeniden kullanım daha iyidir
ENVI raporundaki yüksek kaliteli geri dönüşüm tanımına göre, plastik ambalajların her kullanımdan sonra geri dönüştürülmesi, geri dönüştürülmüş ahşap malzemeden başka ürünler yapılmadan önce ahşap ambalajların yıllarca yeniden kullanılmasından daha iyidir. Yüksek kaliteli geri dönüşüm tanımının açık bir malzeme döngüsünü içermesi ve ambalajın yeniden kullanılabilirliğini de hesaba katması halinde bu açıkça yanlış sonuçtan kolayca kaçınılabilir.

Bernd Dörre, EPAL Genel Müdürü:
"Avrupa ahşap, mobilya ve kağıt endüstrisinin birçok derneği ile birlikte Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'ne ambalajların geri dönüşümü için kapalı bir ürün döngüsü (“closed product loop”) yerine açık bir malzeme döngüsü (“open material loop”) düzenlemesi çağrısında bulunuyoruz. Geri dönüştürülmüş malzemenin ikincil hammadde olarak kullanılmasına yönelik ancak bu tür esnek bir yaklaşım, doğal ve sürdürülebilir ambalajların kullanılmasını ve plastik ambalaj ve plastik atıkların azaltılmasını sağlayacaktır."

EPAL tarafından Avrupa Parlamentosu Üyelerine gönderilen EPAL açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.epal-pallets.org/fileadmin/user_upload/documents/pdf/EPAL-Statement_PPWR-ENVI_13112023_EN.pdf 


EPAL hakkında:

Kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Avrupa Palet Birliği e.V. (EPAL), açık EPAL Euro palet havuzunu yönetmektedir. Şu anda 650 milyondan fazla EPAL Euro palet ve yaklaşık 20 milyon EPAL Gitterbox (Telli Kasa) dolaşımda olup EPAL Euro palet değişim havuzunu dünyanın en büyük açık palet değişim havuzu haline getirmektedir. EPAL Euro paletler, Avrupa'daki endüstriyel ve perakende tedarik zincirlerinin temel taşıdır.
Yeniden kullanım, palet değişimi, onarım ve geri dönüşüm ilkeleriyle açık EPAL Euro palet havuzu, altmış yılı aşkın bir süredir sürdürülebilir döngüsel ekonomi için en iyi örneklerden biri olmuştur. Ahşap EPAL Euro paletler iklimin korunmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. CO2 depolamakta, israfı önlemekte, ahşap ihtiyacını azaltmakta ve böylece endüstri, ticaret ve lojistik alanlarındaki kullanıcıların karbon ayak izini iyileştirmektedir.
 

EPAL, 1960'lardan beri aktif olan ulusal palet dernekleri tarafından 1991 yılında kurulmuştur. EPAL, şu anda 35'ten fazla ülkede temsil edilmektedir. 1.600'den fazla EPAL lisans sahibi, EPAL Euro paletleri ve diğer EPAL yük taşıyıcılarını üretmekte ve onarmaktadır. 2021 ve 2022 yıllarında her yıl 100 milyondan fazla yeni EPAL Euro palet üretilmiştir. 2000 yılından bu yana 1,55 milyardan fazla EPAL Euro palet üretilmiştir.
Açık EPAL Euro palet havuzunun başarısının ve işleyen döngüsel ekonomisinin temeli, EPAL paletlerinin sıkı standardizasyonu ve yüksek kalitesidir. EPAL'in kapsamlı ve bağımsız kalite güvencesi, EPAL paletlerinin endüstri, ticaret ve lojistik alanlarındaki tüm tedarik zincirlerinde etkin ve güvenli kullanımı ve değişiminde garanti sağlar. EPAL markası lojistikte kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik kavramlarını temsil etmektedir.

Basınla ilgili daha fazla bilgi için:
Avrupa Palet Birliği e.V. (EPAL)
Bernd Dörre (Genel Müdür)
T +49 (0) 211 98 480 48 95
M +49 (0) 151 16 50 45 74
Üye Girişi
EPAL üye girişi için tıklayınız.
Online Aylık Rapor Kaydı
Online Aylık Rapor Kaydı sadece lisanslı firmalar için mevcut'tur. Raporları görüntülemek için tıklayın.
Aylık Rapor Kayıt Uygulama Talimatı
Aylık papor kayıt uygulama talimatına erişmek için tıklayın.
1. Seviye Denetim Talebi
1. Seviye denetim talebi sadece lisanslı firmalar içindir. Giriş için tıklayınız.
Agraf Talebi
Agraf talepleriniz için tıklayın.
Lisans Sahibi Ol
EPAL lisansına sahip olmak için, lisans başvuru formundan kayıt olun.
BusinessNews'e Abone Olun
Avrupa Palet Birliği eV'nin (EPAL) gelecekteki güncel etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, ücretsiz bültenimize kaydolun.
EPAL Global
Dünya genelinde EPAL kuruluşlarının iletişim bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayın!
iPAL Website
EPAL Enterprise Lab ve akıllı EPAL Euro palet hakkında haberler için tıklayın.
closeÇerez PolitikasıSizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.